Съществува друго измерение и компанията Incarna търси изследователи, готови да се изправят срещу невъобразимото. Вие искате да станете първият екип от изследователи? За целта ще бъдете тествани в един от нашите центрове за оценка. Ако издържите този тест, ще откриете свят, който ще ви разкрие нови хоризонти и какви ли не странни форми на живот...

3-4  

Участници

 Трудност 

 60 

Минути

3-4  

Участници

 Трудност 

 60 

Минути

Пускане на видеото

Снимки от играта